PROSAB vergroot het in kaart brengen van potentiële pomppaden

De Nederlandse Adviesraad Parken, Recreatie en Open Ruimte (PROSAB) kwam op donderdag 16 maart 2023 om 19.00 uur bijeen om te stemmen om een ​​kandidaat aan te bevelen voor de vacante positie in de raad. Ook spraken de bestuursleden verder over het project fietspompbaan en het voorgestelde hondenpark.

Alvorens de agendapunten te bespreken, heetten de leden van de Raad van Bestuur het nieuwe vervangende lid, KC Cunilio, welkom bij PROSAB.

PROSAB hoorde een update van Sarah Drew en Amanda Ferro, studenten van de University of Colorado School of Architecture and Planning, over hun werk bij het beoordelen van de doelen van Nederland voor een masterpadenplan om Nederland dichter bij de juiste ontwikkeling van dat plan te brengen. Drew en Ferro bespraken met de bestuursleden de specifieke doelen en prioriteiten voor hun project, evenals een gedetailleerde tijdlijn.

Drew en Ferro hebben tot nu toe casestudy’s en begripsrapporten over Trails Master Plans bekeken en zullen in de komende weken een diepere analyse geven in de hoop in de eerste week van mei een concept van hun bevindingen te kunnen presenteren.

PROSAB doorloopt de eerste fasen van het opstellen van een projectvoorstel dat onder meer de hernoeming van de open ruimte, gelegen tussen Caribou Room en Tejas Lane, in Tammy Forest Open Space omvat. Forrest is een gepensioneerde onderwijzeres in Nederland wiens familie al generaties lang in de bergen woont. Het concept omvat het hernoemen van de open ruimte, waarbij Forrest tot dusver de enige voorgestelde optie is, evenals het implementeren van bewegwijzering om het gebied beter te definiëren en te herkennen als een Origin Town.

Het bestuur hoorde van Bill Eckler, inwoner van Tegas Lane, over de geschiedenis van de open ruimte in de buurt van zijn eigendom en hoorde zijn mening over het herontwerp van de sociale paden in de ruimte, inclusief de oprit vanaf Tegas Lane die op privéterrein ligt. Ikler sprak over de oorspronkelijke Intergouvernementele Overeenkomst (IGA) die de annexatie van Mud Lake omvatte en merkte op dat veel van de plannen om de open ruimte in kwestie te ontwikkelen, waarvan Ikler opmerkte dat het oorspronkelijk South Mud Lake Open Space heette, plannen bevatten voor industriële en commerciële gebruik.

READ  Vrijwilliger Ondersteuningscommando uit Nederland bij Fort Hood - Port Arthur News

Eckler was ook bezorgd over toekomstige mitigatie-inspanningen en het behoud van de integriteit van de wetlands in de open ruimte.

PROSAB ging door met het bespreken van de voorgestelde hernoeming van Southern Open Mud Lake, waarbij de nadruk lag op het bedenken van manieren om publieke participatie te verbreden om een ​​gemeenschappelijke basis en passende vooruitgang voor het project te vinden. Bestuursleden hebben voorgesteld een openbare peiling uit te schrijven met drie opties voor namen voor de open ruimte, waaronder Tammy Forrest Open Space.

Raadsleden maakten duidelijk dat ze het erover eens waren om het publiek te blijven informeren over de voorgestelde namen voor de open ruimte.

Op 16 februari 2023 heeft PROSAB-voorzitter Jessie Ansari officieel haar functie neergelegd. De stad verzamelde sollicitaties voor de functie van 23 februari tot 16 maart 2023 om 17.00 uur. Sollicitanten Jason Swan en Lindsay Otey waren aanwezig om vragen van bestuursleden te beantwoorden; Verzoeker Chuy Vallejo kon de vergadering niet bijwonen.

Met het vertrek van Ansari komt de rol van voorzitter van PROSAB vacant naast haar positie in de Raad van Bestuur. Voorafgaand aan het horen van de sollicitanten, stemde PROSAB eerst om een ​​van de huidige bestuursleden aan te bevelen voor de openstaande voorzitterspositie, en besloot ook om een ​​vicevoorzitter aan te stellen. Bestuursleden benoemden Cat Barr tot president en Sam Offit tot vicepresident.

Swan sprak met bestuursleden over zijn liefde voor het milieu en zijn ervaring als pleitbezorger voor natuurbehoud. Swan richtte zijn eigen organisatie op voor sociale en ecologische belangenbehartiging, Rising Routes, en was meest recentelijk werkzaam als programmadirecteur voor Conservation Finance, waarbij hij gemeenten hielp bij het implementeren van wetgeving en stemmaatregelen om nieuwe fondsen te creëren voor natuurbeschermingsinitiatieven. Swann zou graag willen werken aan projecten die van invloed zijn op Parker Meadows Park, gefinancierd door Great Outdoors Colorado-subsidies, evenals aan het masterplan Trails.

READ  Nederlandse coach, supervisor vertelt over impact COVID op volleybal - Port Arthur News

Ute sprak over haar verlangen om haar gemeenschap beter van dienst te zijn via PROSAB, waarbij ze haar liefde voor parken en open ruimtes opmerkte en hoe ze gemeenschappen samenbrengen. Ute heeft een achtergrond in analyse en projectmanagement, waaronder het opbouwen en onderhouden van relaties tussen alle afdelingen en mensen, van de CEO tot belanghebbenden. De Ute wil graag werken aan het masterplan Trails, vooral met betrekking tot de aanleg van een onderling verbonden trail-systeem, evenals het voorgestelde project voor een hondenpark in de stad.

De Raad van Bestuur stemde met 4 – 3 om de benoeming van Jason Swan in een vacante positie in de Raad aan te bevelen. De kwestie van de aanstelling van Swann, Ute of Vallejo bij PROSAB zal aan de BOT worden voorgelegd tijdens hun vergadering op dinsdag 21 maart 2023.

PROSAB Ovett President en BOT-coördinator voor PROSAB en eigenaar en president van High Performance Drilling Jesse Sievers leidde het bestuur in discussie over het voorgestelde fietspomptrajectproject. Het grasveld tussen de parkeerplaats en het basketbalveld bij Chipeta Park, inclusief het gebied dat loodrecht op het wandelpad van de parkeerplaats naar het overdekte zitgedeelte loopt, is de belangrijkste locatie die in aanmerking komt voor de aanleg van een baan.

Ovett sprak met bestuursleden over de mogelijkheid om $ 15.000 aan financiering aan te vragen voor de eerste fasen van het project, zoals ontwerpwerk en bouwplannen, van de Central Holland Development Authority (NDDA). Professionele aannemers De American Ramp Company (ARC) wordt overwogen om het ontwerpwerk en de bouwplannen te leveren die nodig zijn om het project in een stroomversnelling te brengen bij het werven van fondsen voor de bouwkosten. Het bouwen van een pumptrack via een ARC kan tussen de $ 250.000 en $ 500.000 kosten.

READ  Nederlandse ondernemers bundelen hun krachten om geld in te zamelen voor kankerbestrijding door rode loper evenement te organiseren - Port Arthur News

Asfalt of vuil zijn tot nu toe de enige materialen die zijn besproken voor de pompbaan, hoewel ARC verschillende opties voor oppervlaktemateriaal kan bieden. Ovett en Seavers merkten op dat de onverharde weg van Broomfield constant onderhoud vereist vanwege sneeuw en regen, en dat asfalt het beste materiaal is in termen van duurzaamheid op lange termijn.

Bestuursleden stemden voor goedkeuring van een verzoek van $ 15.000 van NDDA, dat toegankelijk zou moeten zijn via een aanvullend budget, om een ​​volledig ARC-ontwerppakket voor de Chipeta Park-pompbaan te financieren.

PROSAB besprak de mogelijkheid van een hondenpark en analyseerde mogelijke locaties voor het project, een project dat nog niet formeel is geformuleerd en voorgesteld. Seavers kwam met het idee en wilde de steun en interesse van de gemeente peilen.

Locatie en onderhoud waren de grootste aandachtspunten en zorgen tijdens het gesprek, waarbij Nicky Dunn, directeur van City Parks Department, Angel Park in Old Town en Big Springs Park identificeerde als gebieden die in het verleden werden overwogen.

Dan wees erop dat schermen de grootste kostenpost zou zijn bij het bouwen van een hondenpark, net als een watertappunt, hoewel hij opmerkte dat een kraan niet nodig is als je de verantwoordelijkheid voor het verzamelen van water overlaat aan inspanningen van de gemeenschap, wat typerend is voor sommige Boulder-kennels. . Tuinen.

De Raad van Advies Parken, Recreatie en Open Ruimte Nederland vergadert elke derde donderdag van de maand. Hun volgende bijeenkomst is gepland op donderdag 27 april 2023 en kan online worden bijgewoond.

Ga voor meer informatie naar: https:// townofnederland.colorado.gov/parksrecreation Open Space – Raad van Advies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *