Oprichting van een zakelijke entiteit in Nederland (bijgewerkt) | Internationaal Bar-netwerk

Soorten bedrijfsentiteiten –

In Nederland maken we onderscheid tussen bedrijfseenheden die wettelijk zijn erkend als rechtspersonen en rechtspersonen die geen rechtspersoonstatus hebben. De laatste categorie kan worden beschouwd als vormen van samenwerking tussen ondernemers, waarbij de coöperaties vooral fiscaal transparant zullen zijn. Inkomstenbelasting wordt in rekening gebracht op het niveau van de samenwerkende entiteitpartners, en niet op het niveau van de entiteit zelf. Voor meer informatie over enkele bepalingen van de Nederlandse belastingwet met betrekking tot ondernemingen, zie hieronder onder “Belastingkwesties”. Rechtspersonen zijn personen die onderworpen zijn aan de wet en zijn dus dragers van rechten en plichten als individuen. De rechten en plichten van niet-rechtspersonen worden in principe gedragen door personen of rechtspersonen voor wie de illegale entiteit zijn commerciële activiteiten uitvoert.

Bijvoorbeeld: een Nederlander en een Duits bedrijf vormen een Nederlands ingezeten samenwerkingsverband in de marketing en verkoop van elektronische apparatuur. Volgens de Nederlandse wet is de maatschap geen rechtspersoon. Zowel de Nederlander als het Duitse bedrijf dragen in principe de volledige verantwoordelijkheid jegens derden voor de verplichtingen van de maatschap. Als de vennoten een Nederlandse vennootschap oprichten, is deze een uitsluitend juridische en verantwoordelijke persoon. Partners zijn als aandeelhouders en / of bestuurders niet aansprakelijk, tenzij zij zich onder garantie binden of nalatig handelen.

Zie het volledige hoofdstuk hieronder voor meer informatie.

READ  Brenntag: kondigt nieuwe overeenkomst aan met Corbion Diervoeding in België, Nederland en Frankrijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *