Nederlands kunnen we worden uitgevoerd bij universiteiten

Nieuws | Door Frans van Heest
7 februari 2023 | Het Nederlands moet weer worden uitgevoerd voor bacheloropleidingen aan universiteiten, zegt de Tweede Kamer. Minister Van Stringer Tuzen Ob Best gedaan in Hooger Onderweijs, Staat in Anghenomen Moti van Camerleide Peter Umtzigt.


Peter Kwint (SP) vond het verfrissend om in aanloop naar een grote Kamerbrief minister te kunnen debatteren over de internationalisering van het hoger onderwijs. “Je kan de minister welke richting geven in een aanloop van zo’n grote visiebrief, dit smaakte naar meer”, zei hij. De minister had vanuit zijn standpunt het debat overschaduwd. Dat is, zeker gezien de Stemmingen van vandaag, volgende: door de scherpe motieven vanuit de Kamer is de Minister nu met handen en voeten gebonden.

Minister, J.A. Handhaven

Tijdens het debat vorige week kreeg Kamerlid Pieter Omtzigt en de woorden over de handhaving van de taalwetgeving in het hoger onderwijs. In de huidige wet op het hoger onderwijs is voldoende en niet duidelijk breed gesteld onder welke uitzonderingen een opleiding in het Engels mag worden aangeboden.

Vergelijkbaar wordt volgens Studiekeuze123, de vergelijkingswebsite van de Rijksoverheid, ongeveer de helft van de bacheloropleidingen bij universiteiten ook allemaal in het Engels aangeboden.

Dit is vreemd, zei Omtzigt vorige week in de Kamer. “Broad Leg Dramatic bedoeld wordt. Beperk het en ga er dan op handhaven. We zien nu hele faculteiten bestuurskunde waar alles in het Engels wordt gegeven, aan jongeren die straks gewoon bij de Nederlandse overheid aan het werk gaan. Dus alsjeblieft….

Volgens de minister heeft de inspectie nu niet de mogelijkheid om de huidige wetgeving te handhaven. “De inspectie kan momenteel alle toetsen of er een gedragscode en de keuze ondersteund is, maar niet van een opleiding terecht in het Engels wordt verzorgd.”

De inspectie moet de ketting van Norman Gunn Hunter

Omtzigt was zichtbaar ontevreden met dit antwoord en wilde dat de minister een duidelijke standaard gaat gebruiken voor opleidingen die een uitzondering zijn. Het aanbod van Engelstalige opleidingen moet daarbij ook echt een uitzondering zijn, niet de regel, gevolgde omtzigt. Zijn aangenomen voorstel gaat dan ook openhartig over Engels in de bachelorfase. De Inspectie moet nu van de Kamer gedragen worden door Normen gan Ontowekelin en Daisy oke gan Handhaven.

Omtzigt duidelijk blij met de steun die hij kreeg vanuit de Kamer. Hij zal dat de minister binnen een week uitleggen hoe hij deze motivatie gaat uitvoeren. Hij wil ook van de minister Weten hoe het Nederlands weer de voertaal wordt bij de bachelor aan universiteiten – “want dat is het doel van deze motivatie”, zei hij na de stemmingen in de Tweede Kamer.

Met deze beslissing lijkt omtzigt met deelname aan slechts een onderwijsdebat meer voor elkaar te krijgen dan de PVV, het CDA en de SP die al jaren strijden tegen de verengelsing van het hoger onderwijs.

Verkeerde prikkels bij internationalisering

Ook Peter Kwint kreeg de handen op elkaar voor twee motieven die de minister warren ontraden. De eerste motivatie gaat over het zoeken naar de relatie tussen de internationale studentenaantallen en de huidige bekostigingssystematiek. De SP’er heeft namelijk het sterke vermoeden dat de internationalisering in het hoger onderwijs wordt gedreven door financiële prikkels in de bekostiging. De minister vond dat zo’n onderzoek niet nodig was, maar wist dat de kamer voldoende te verslaan was.

De tweede SP-motie, die in Weerwil van de minister werd aangenomen, gaat over de verantwoordelijkheid van hogescholen en universiteiten voor de huisvesting van internationale studenten. De motivatie roept de minister van hogescholen op en daarom meer verantwoordelijkheid te geven.

READ  Nederland Bulldogs sluiten melee-wedstrijd af voor slecht weer - Port Arthur News

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *