Nederland zet grootste stap naar meer groene energie: Denktank

Nederland heeft de afgelopen twee jaar van alle landen de sterkste vooruitgang geboekt op het gebied van het gebruik van duurzame energie, blijkt uit een rapport van het Ember Climate Research Centre. Tussen 2019 en 2021 verschoof Nederland ongeveer een tiende van het totale energieverbruik van fossiele brandstoffen naar zonne- en windenergie. Australië en Vietnam hebben hun energieverbruik snel verduurzaamd.

Het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik in Nederland is in twee jaar tijd gedaald van 78 procent naar 63 procent. Tegelijkertijd steeg het aandeel duurzame energie van 14 procent naar 25 procent.

Nederland loopt hierin achter op andere Europese landen zoals Griekenland, Duitsland, Spanje en Denemarken. Meer dan de helft van de door Denemarken gebruikte energie is hernieuwbare energie, waarvan het overgrote deel wordt opgewekt door windturbines.

De wereldeconomie begon vorig jaar te herstellen van de pandemie van het coronavirus en als gevolg daarvan nam de vraag naar elektriciteit snel toe. Stijgende olie- en gasprijzen hebben landen ertoe aangezet meer steenkool te gebruiken. Mede hierdoor bereikte de CO2-uitstoot vorig jaar een recordhoogte.

Volgens Ember zou zonne- en windenergie echter voldoende kunnen groeien om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad. Het wereldwijde gebruik ervan zou tot 2030 jaarlijks met minimaal 20 procent moeten groeien. En die stijging zou moeten versnellen, want vorig jaar werd een groei van 17 procent gerealiseerd. Dit was de eerste keer dat hernieuwbare energie 10 procent van de totale elektriciteitsproductie wereldwijd vertegenwoordigde.

Het IPCC-klimaatpanel van de Verenigde Naties zei vorig jaar dat de aarde de komende twee decennia met 1,5 graad zou kunnen opwarmen als er geen drastische maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen te beteugelen. De auteurs van het rapport concludeerden dat de mensheid ongetwijfeld verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

READ  COP26: Het zien van koolstoftunnels vermijden: actie tegen klimaatverandering vereist een coherent antwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *