Nederland zet fietsen op een hoger toerental – Famagusta Gazette

Fietsen is gezond, schoon en goedkoop. En hoe meer mensen zich verplaatsen, hoe meer de samenleving er ook van profiteert. Daarom gaat de overheid fietsen stimuleren, fietsen beschikbaar stellen aan kinderen uit arme gezinnen en investeren in goede fietsvoorzieningen op treinstations en in nieuwe appartementencomplexen. Dat zijn de belangrijkste pijlers van het nieuwe fietsbeleid dat Vivian Heinen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. In haar Kamerbrief nam ze de resultaten op van nieuw onderzoek dat de voordelen van fietsen voor de economie en de arbeidsmarkt bevestigt.

“Fietsen helpen ons vooruit, letterlijk en figuurlijk”, zegt mevrouw Heijnen. Dat vinden mensen in Nederland vanzelfsprekend, maar het gaat niet vanzelf. Daarom werk ik de komende jaren samen met andere overheden en werkgevers om fietsen voor meer mensen aantrekkelijk te maken. In het belang van toegankelijkheid, volksgezondheid en schone lucht.

Fietsen op het werk

Mevrouw Heijnen wil de komende tweeënhalf jaar nog eens 100.000 mensen fietsen. Dit zal de verkeerscongestie verminderen en de congestie van het openbaar vervoer verminderen. Mensen die met de fiets naar het werk gaan, melden gemiddeld ook minder ziektes. Hoewel thuiswerken steeds populairder wordt, wordt verwacht dat de spits de komende jaren drukker zal worden. Met het alliantieakkoord krijgt de minister van Buitenlandse Zaken 50 miljoen euro om het fietsparkeren bij treinstations verder te verbeteren, waardoor meer mensen worden gestimuleerd om een ​​deel van hun woon-werkverkeer met de fiets te doen. Ook zal zij hierbij nadrukkelijk trachten samen te werken met werkgevers.

Mevrouw Heijnen wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een landelijk fietssnelwegennet, iets waar regionale en lokale overheden al jaren mee bezig zijn. Deze doorlopende fietspaden, die vaak de ene stad met de andere verbinden, zijn ontworpen met bijzondere aandacht voor efficiëntie en veiligheid, waardoor ze ideaal zijn voor woon-werkverkeer of school. De minister van Buitenlandse Zaken draagt ​​jaarlijks een structurele bijdrage van € 6 miljoen bij.

READ  Een burgemeester ontkent dat een Nederlandse stad de historische brug van het jacht van Jeff Bezos heeft ontmanteld

Fietsen en nieuwe wooncomplexen

Nederland kent een enorm woningtekort. Het kabinet wil dat bij nieuwe appartementencomplexen de rol van de fiets expliciet wordt aangepakt, want bereikbare buurten zijn leefbare buurten. Daarom overlegt mevrouw Heijnen twee keer per jaar met de regionale overheden om te kijken waar de fiets de bereikbaarheid van woonwijken, het openbaar vervoer en de eigen auto kan verbeteren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt in totaal 7,5 miljard euro beschikbaar voor bereikbare wijken. In veel gevallen gaat de financiering naar lokale en regionale plannen voor gedeeld vervoer, waaronder auto’s, openbaar vervoer en fietsen. In een eerste subsidieronde hebben mevrouw Heijnen en minister van Infrastructuur Mark Harpers in totaal € 370 miljoen verstrekt aan 21 infrastructuurprojecten in heel Nederland die het fietsgebruik expliciet stimuleren, zoals snelwegen, onderdoorgangen en fietsbruggen. De verwachting is dat in toekomstige financieringsrondes ook middelen beschikbaar komen voor de infrastructuurcyclus.

Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond, is blij met de rijksbijdrage voor fietsinfrastructuur. Een goede infrastructuur is een sleutelfactor om mensen te laten fietsen en ervoor te zorgen dat ze veilig kunnen fietsen. De lokale en regionale overheden hebben al goede plannen geformuleerd die nu, dankzij de steun van het ministerie, kunnen worden uitgevoerd. “Het is echt geweldig nieuws.”

Fietsen tegen transportarmoede

Er zijn in Nederland meer dan 200.000 kinderen en jongeren van wie de ouders een bijstandsuitkering ontvangen. Dergelijke gezinnen kunnen niet altijd een fiets kopen, waardoor ze veel voordelen verliezen. Fietsen is niet alleen gezond, maar geeft kinderen en hun ouders ook vrijheid en zelfstandigheid. De staatssecretaris wil meer van deze kinderen laten fietsen. Het ministerie onderzoekt momenteel hoe dit moet. Binnenkort verschijnt er een businessplan.

READ  Hearst organiseert de International Leadership Conference

Fietsen stimuleert de economie

Naast de vele maatschappelijke voordelen van fietsen, geeft het ook een boost aan de Nederlandse economie. Uit een recent onderzoek blijkt dat fietsproductie, verkoop, onderhoud en verhuur samen goed zijn voor 13.000 fulltime banen in Nederland, gedeeld door meer dan 3.350 bedrijven. In 2020 verkochten Nederlandse bedrijven 1,2 miljoen fietsen, waarvan meer dan een miljoen in het buitenland. De totale exportwaarde van de fietsensector bedraagt ​​iets minder dan 2 miljard euro. En de sector verdient steeds meer van zijn inkomsten in het buitenland: tussen 2015 en 2020 steeg de waarde van de export met 70%.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *