Nederland werkt samen met het International Trade Centre om de handelsconcurrentiepositie in Afrikaanse landen te versterken

COVID-19 heeft de wereldwijde digitale transformatie versneld. Het versterken van de ontwikkeling en levering van innovatieve en effectieve digitale oplossingen kan een aanzienlijke impact hebben op traditionele sectoren zoals de agribusiness, het verbeteren van de efficiëntie, het verbeteren van de productiviteit en toegevoegde waarde, het bieden van traceerbaarheid en het mogelijk maken van een sterkere positie op internationale markten.

Digitale versnelling kan ook helpen bij het beter terugbouwen op een ecologisch duurzame manier: digitalisering maakt een beter gebruik van hulpbronnen mogelijk door een grotere hulpbronnen- en energie-efficiëntie en de circulaire economie.

De samenwerking, genaamd het Nederlands Trustfonds V (NTF V), zal bijdragen aan deze structurele transformatie van de agribusiness en gerelateerde waardeketens. Het zal duizenden kleine bedrijven en tienduizenden banen ondersteunen, waardoor ondernemerskansen worden gecreëerd voor vrouwen, jongeren en arme gemeenschappen. Door effectieve agribusiness en ondersteunende diensten zal NTF V uiteindelijk bijdragen aan het vergroten van de handel, het verbeteren van inkomens en het helpen verminderen van armoede.

NTF V, met een bijdrage van de Nederlandse regering van $ 15 miljoen, ondertekend door Stephen Collett, directeur Duurzame Economische Ontwikkeling, Ministerie van Buitenlandse Zaken, en Pamela Kok-Hamilton, uitvoerend directeur van het International Trade Center.

“De pandemie heeft ons het belang van digitalisering laten zien – en de veerkracht van wereldwijde en lokale waardeketens. Met NTF V kunnen we onze focus vergroten op het gebruik van innovatieve digitale oplossingen om waardeketens veerkrachtiger te maken en kleine bedrijven te ondersteunen die actief zijn binnen deze waardeketens. Met de genereuze steun van Nederland zullen we landen ondersteunen die zwaar worden getroffen door de aanhoudende crisis in verband met Covid. NTF V stelt ons in staat om bij te dragen aan een betere opbouw en ondersteuning van duurzame inclusieve ontwikkeling waar dat het belangrijkst is.”
Pamela Cook Hamilton, ITC

Stephen Collette onderstreepte het belang van de hernieuwde samenwerking, die voortbouwt op de jarenlange samenwerking tussen de Nederlandse overheid en het International Trade Centre, meer dan 15 jaar geleden.

READ  Nederlandse Liga-voorspellingen en weddenschap 20/21: ronde 19

“We hebben een langdurige, betrouwbare en vruchtbare relatie met ITC. De afgelopen 15 jaar van opeenvolgende NTF-programma’s hebben betekenisvolle veranderingen teweeggebracht, dankzij partnerschappen met Nederlandse ontwikkelingsactoren. In de volgende fase van ons partnerschap moeten we ons spel en het concurrentievermogen van kleine bedrijven en middelgrote ondernemingen in Afrikaanse landen verbeteren, met een focus op digitale technologie en agribusiness-diensten en de link tussen beide.”

Stephen Collette, directeur Duurzame Economische Ontwikkeling, Ministerie van Buitenlandse Zaken

achtergrond

Het NTF V-programma bouwt voort op resultaten die zijn behaald onder het NTF IV-programma (2017-2021), dat ook door Nederland wordt gefinancierd. NTF IV heeft meer dan 8.000 banen bij begunstigde bedrijven ondersteund en meer dan $ 60 miljoen aan inkomsten gegenereerd in Guinee, Liberia, Senegal, Sierra Leone en Oeganda. Meer dan 1.600 kleine en middelgrote bedrijven en ondernemers hebben hun bedrijfsvoering gewijzigd om het concurrentievermogen te vergroten, en er zijn meer dan 1.200 marktkoppelingen tot stand gebracht.

NTF V zal voortbouwen op methodologieën, partnerschappen en tools van twee ITC-programma’s: Alliances for Agribusiness en het FastTrackTech-initiatief. De Alliance for Action bouwt productieve en zakelijke allianties op tussen belanghebbenden om de boerderij in staat te stellen transparantie te bereiken. FastTrack Tech werkt met kleine bedrijven in lokale technologie-ecosystemen om ervoor te zorgen dat de voordelen van technologieën een zo groot mogelijk aantal begunstigden bereiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *