Moody’s: Inflatie op Cyprus zet door | Stockwatch

Malta (A2 negatief), Cyprus (Ba1 stabiel), Portugal (Baa2 stabiel), Slovenië (A3 stabiel) en Kroatië (Baa2 stabiel) lopen het grootste risico omdat zij waarschijnlijk zullen zien dat tijdelijke prijsstijgingen permanent worden en relatief weinig politieke mogelijkheden hebben Dat meldt ratingbureau Moody’s.

Het bureau zei in een rapport dat, hoewel Italië (Baa3) stabiel, Frankrijk (Aa2 stabiel) en Spanje (Baa1 stabiel) minder gevoelig zijn voor inflatie, de toch al hoge schuldniveaus, hoge blootstelling aan variabele rentes en grote kapitaal- en rentebetalingen in de komende 12 maanden verhogen de risico’s.

Hoewel Griekenland (Baa3-stabiel) en Roemenië (Baa3-stabiel) minder blootgesteld lijken te zijn aan het inherente inflatiescenario, behoren hun beleidscapaciteiten om de stagflatiecyclus te bestrijden tot de zwakste in de EU.

Alle EU-lidstaten wijken echter af van historische inflatietendensen, waarbij de huidige inflatie minimaal 3,7 standaarddeviaties boven de gemiddelde berekende inflatie over de afgelopen 10 jaar ligt. Voor de Europese Unie en de eurozone liggen de huidige inflatieniveaus 4,6 en 4,3 standaarddeviaties boven de gemiddelde gemiddelde inflatie. De afwijking per juni 2022 was het grootst in Letland (5,5), gevolgd door Tsjechië (Aa3) stabiel (5,2), Portugal (Baa2 stabiel) (5,2), Zweden (Aaa stabiel) (5,2) en Denemarken (Aaa stabiel) (5.1) . De laagste afwijkingen worden getoond in Nederland (Aaa stabiel) (3,7), Cyprus (Baa1 stabiel) (3,7), Roemenië (3,8) en Spanje (Baa1 stabiel) (3,9) (3,9). De drie grootste Europese economieën, Duitsland (Aaa stabiel), Italië en Frankrijk rapporteren momenteel een geharmoniseerde inflatie van de consumptieprijzen op of nabij het piekniveau sinds de geharmoniseerde prijsindexcijfers beschikbaar werden in 1997.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *