Kortom: directe distributie in Nederland

directe distributie

eigendomsstructuren

Kan een buitenlandse leverancier zijn eigen entiteit oprichten om zijn producten in uw rechtsgebied te importeren en distribueren?

Het staat de buitenlandse leverancier vrij om een ​​eigen entiteit op te richten om zijn producten in Nederland in te voeren en te distribueren. In de meeste gevallen is geen goedkeuring of toestemming van de relevante Nederlandse autoriteiten vereist, hoewel dit afhankelijk is van de sector en producten die de buitenlandse leverancier wil importeren en distribueren.

Voor buitenlandse leveranciers die zich in een ander rechtsgebied willen vestigen, is Nederland vaak een betrouwbare en financieel haalbare optie. Dit heeft verschillende oorzaken, waaronder het sterke vestigingsklimaat, het gunstige belastingklimaat en een sterke focus op buitenlandse handel, innovatie, duurzaamheid en digitalisering in Nederland. volgens Forbes Met de rangschikking “Beste landen voor het bedrijfsleven” behoort Nederland tot de top vijf van beste landen voor het bedrijfsleven wereldwijd, en in 2020 koos een recordaantal buitenlandse bedrijven ervoor om hun hoofdkantoor naar Nederland te verhuizen.

Mag een buitenlandse leverancier mede-eigenaar zijn bij een plaatselijk bedrijf van de importeur van zijn producten?

Een buitenlandse leverancier kan mede-eigenaar zijn van een bedrijf in Nederland van de importeur van zijn producten. Een buitenlandse leverancier kan ook in Nederland een joint venture oprichten met een lokaal bedrijf en die joint venture gebruiken om zijn producten te importeren.

Welke soorten bedrijfsentiteiten zijn het meest geschikt voor een importeur die eigendom is van een buitenlandse leverancier? Hoe wordt het gevormd? Wat zijn de wetten die hen regeren?

Een naamloze vennootschap is het meest geschikt voor een importeur die eigendom is van een buitenlandse leverancier. Bij een LLC is de aansprakelijkheid van de aandeelhouders beperkt tot het investeren in kapitaal in geval van faillissement.

READ  Waarom zou je niets doen wat goed voor je zou kunnen zijn?

De meest voorkomende zakelijke entiteiten in Nederland zijn naamloze vennootschappen: de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV). Beide entiteiten hebben rechtspersoonlijkheid, geven aandelen uit, verlenen beperkte aansprakelijkheid aan hun aandeelhouders en vallen onder Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Het belangrijkste verschil tussen NV’s en BV’s is dat een BV alleen aandelen op naam kan uitgeven, terwijl een NV aandelen aan toonder kan uitgeven op naam en (vrij overdraagbaar). Een ander belangrijk verschil is het gestorte kapitaal: een BV kan worden opgericht met een gestort kapitaal van slechts € 0,01. Voor het oprichten van een NV is een gestort kapitaal nodig van € 45.000.

Vooral de Nederlandse BV is een zeer populaire keuze gebleken naarmate buitenlandse bedrijven uitbreiden naar Nederland, vanwege de (extreem) minimale kapitaalvereisten, evenals de lage kosten die gepaard gaan met de oprichting van een BV en de hoeveelheid flexibiliteit die bedrijven krijgen bij het opzetten een eigen BV-structuur op te zetten, bijvoorbeeld op het gebied van stemrecht.

Russell Advocaten heeft ruime ervaring met het creëren van BV voor buitenlandse bedrijven.

beperkingen

Beperkt uw rechtsgebied buitenlandse bedrijven om in het rechtsgebied te opereren, of beperkt het buitenlandse investeringen in of eigendom van lokale bedrijfsentiteiten?

Buitenlandse bedrijven worden niet beperkt in hun activiteiten in Nederland en kunnen vrij investeren in of eigenaar zijn van lokale bedrijfsentiteiten. Nederland staat bekend om zijn uitstekende internationale zakenklimaat en kan een uitstekende keuze blijken te zijn voor buitenlandse bedrijven die willen uitbreiden naar andere landen.

Eigendomsaandelen

Is het toegestaan ​​voor een buitenlandse leverancier om een ​​eigendomsbelang te hebben in de lokale entiteit die zijn producten distribueert?

READ  Nederland - Mysolution heeft OnRecruit overgenomen

Een buitenlandse leverancier kan een eigendomsbelang hebben in de Nederlandse entiteit die zijn producten distribueert.

fiscale overwegingen

Wat zijn de fiscale overwegingen voor buitenlandse leveranciers en voor de vorming van een importeur die eigendom is van een buitenlandse leverancier? Welke belastingen zijn van toepassing op buitenlandse bedrijven en personen die in uw rechtsgebied actief zijn of hun eigen belangen hebben in een lokaal bedrijf?

Over het algemeen is het belastingstelsel in Nederland zeer gunstig voor buitenlandse bedrijven, wat de populariteit van Nederland bij buitenlandse bedrijven vergroot. De belastingen die van toepassing kunnen zijn op buitenlandse bedrijven en natuurlijke personen die werkzaam zijn in Nederland of bijzondere belangen in een bedrijf in Nederland zijn inkomstenbelasting, winstbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en invoerbelasting.

De vele voordelen van het Nederlandse belastingstelsel zijn onder meer:

  • een uitgebreid netwerk van bijna 100 bilaterale belastingverdragen om dubbele belasting te voorkomen en in veel gevallen te voorzien in verlaagde of geen belastingen op dividenden, rente en royalty’s;
  • Duidelijkheid en zekerheid vooraf over de fiscale gevolgen van voorgenomen grote investeringen in Nederland;
  • Uitgebreide deelnemingsvrijstelling (100 procent vrijstelling voor in aanmerking komende dividenden en vermogenswinsten), die van vitaal belang is voor het Europese hoofdkantoor;
  • Een efficiënt stelsel van fiscale eenheden, dat zorgt voor fiscale uniformiteit van de Nederlandse activiteiten binnen het concern; En de
  • Er is geen wettelijke bronbelasting op rentebetalingen en verstrekte royalty’s.

Voor bedrijven die werknemers uit het buitenland willen aannemen, biedt de “30 procent-regel” een belangrijk voordeel. Deze bepaling stelt werkgevers in staat om tot 30 procent van het salaris van werknemers die tijdelijk naar Nederland verhuizen voor belastingvrije banen te verstrekken, om werknemers te compenseren voor de kosten die ze maken om naar Nederland te verhuizen. Verder zijn er diverse fiscale aftrekposten, toeslagen en vergoedingen voor bedrijven die investeren in innovaties of duurzame energie.

READ  De voormalige eigenaren van een hospicestad stappen voor de rechter om het Steinhof-schikkingsproces te stoppen

Geschiedenis van de wet

waar vanaf

Geef de datum waarop bovenstaande informatie juist is.

6 december 2021.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *