Knobs vindt het een ‘goed idee’ om het IMF in dienst te nemen

Den Haag en Willemstad Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Raymond Nobbs vindt het voorstel van de nieuwe regering Bisas om financieel-economische berekeningen voor het nationale pakket door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) uit te voeren een goed idee.

De structurering van het nationale pakket in het wijzigingsprogramma en het voorstel om het Internationaal Monetair Fonds te verplichten een hervormingsprogramma op te stellen, dit te leiden en te monitoren, kan afhangen van de steun van de staatssecretaris. Maar hij “geniet niet” van de suggestie van de beoogde premier, Gilmar Bessas, in zijn brief van 5 mei aan Nobbs dat hij niet wil deelnemen aan de besprekingen over de Caribische Commissie voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO).

Knobs schrijft over het Internationaal Monetair Fonds:

Het belang van de goede financiële en economische rekeningen die ik noemde, geniet mijn steun en ik zie mogelijkheden om hier in het kader van de hervormingsentiteit extra invulling aan te geven. Het IMF kan hierin een partner zijn, bijvoorbeeld om (macro-economische) berekeningen uit te voeren. ”

Hij merkt op dat het Internationaal Monetair Fonds al bij een deel van de financiële sector betrokken is en meent dat het instituut ook bij andere vraagstukken zou kunnen participeren.

Met betrekking tot het niet deelnemen aan de COHO-gesprekken, wijst de ondersecretaris er allereerst op dat schrijven door Pisas en Ruthmilda Larmonie-Cecilia, leider van de PNP-coalitie, aantoonde dat het paar het grotendeels eens was met de doelstellingen van het nationale pakket en het advies van de staatsraad over COHO-wetgeving. Maar voor het geval ze niet willen deelnemen, zegt de ondersecretaris:

READ  Senior Information Officer - Hoofdkantoor - Nederland

“Als je niet meedoet aan de besprekingen over het aanvullende COHO-rapport, dan stopt zoals gezegd ook de steun vanuit Nederland aan Curaçao. Dit betekent dat de liquiditeitssteun wordt stopgezet, evenals het niet-verplichte deel van eenmalige investeringen in onderwijshuisvesting en economie (respectievelijk 29,5 miljoen euro en 20 miljoen euro).

Daarnaast moeten vanaf april 2022 de aangeboden liquiditeitsleningen (vanaf 7 mei 2021: € 333,5 miljoen) worden afgelost en moeten de aan het einde van de looptijd verschuldigde pre-Covid puntleningen worden afgelost.

Daarom benadrukt Knobs het belang van deelname aan discussies. Het verklaart nogmaals dat Nederland en Curaçao een niet-bindende samenwerking zijn aangegaan op basis waarvan Nederland brede liquiditeitssteun heeft verleend.

“Dit was een optioneel bod, waar Curaçao mee instemde”, bevestigt hij nogmaals. De gemaakte afspraken hierover zijn en blijven het uitgangspunt voor Nederland. Deelname aan de wet COHO is een voorwaarde voor het verkrijgen van steun uit Nederland. Sinds onze eerste kennismakingsbijeenkomst op 1 april heb ik geen misverstanden over deze kwestie toegestaan. “

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *