Kamerlid Sint Maarten zegt dat schuldkwijtschelding de enige optie is voor de eilanden

Philipsburg – Nationale Alliantie (NA) parlementslid van Sint Maarten George Pantofleet zegt dat schuldkwijtschelding door Nederland de enige haalbare en redelijke optie is voor eilanden in Caribisch Nederland.

Hij zei dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in een artikel op maandag 2 augustus 2021, getiteld “Meerjarenplan cruciaal voor begrotingsevenwicht” duidelijk was toen het in het CBSC Jaarverslag 2020 stelde dat “in In beide landen is het huidige begrotingstekort dramatisch toegenomen. Aanzienlijk in 2020 in vergelijking met 2019, als gevolg van lagere overheidsinkomsten en toenemende uitgaven.”

Er is geen raketgeleerde voor nodig om tot die conclusie te komen, zegt Pantophlet. Hij maakt zich echter zorgen over het gebruik van het woord evenwichtig. “Het is vrij duidelijk dat de regering van Sint Maarten, conform artikel 25 van de Wet op het financieel toezicht van het Koninkrijk, herhaaldelijk heeft verzocht om hiervan af te wijken omdat een begroting in evenwicht op dit moment of in de nabije toekomst niet realistisch is, ‘ zei Pantophlet. De vertegenwoordiger is het eens met de noodzaak van serieus en verantwoord financieel beheer.

In het CBSC-artikel stond ook dat de economieën van Sint Maarten en Curaçao naar verwachting pas in 2024 het pre-pandemische niveau zullen bereiken en dat op middellange termijn hoge begrotingstekorten zullen aanhouden, waardoor aanvullende liquiditeitssteun van Nederland onontbeerlijk is. Het parlementslid zegt dat het onrealistisch is om meerjarenplannen te eisen die in evenwicht zijn met begrotingen zonder schulden kwijt te schelden.

“De vraag naar begrotingsconsolidatie die het overheidsbeleid beschrijft dat gericht is op het verminderen van tekorten en schuldopbouw, kan niet worden bereikt als we worden overspoeld met lening na lening.”

READ  Noord-Amerika intensiveert de samenwerking ter ondersteuning van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Het parlementslid is het ermee eens dat er behoefte is aan structurele hervormingen waar de regering van Sint Maarten al mee was begonnen voordat de pandemie ze vertraagde. “Vragen over capaciteit en prioritering zijn cruciaal, maar aangezien schulden onhoudbaar zijn, zal dit een negatief effect hebben op het bovenstaande. Hoewel ik begrijp dat de CBCS geen politiek orgaan is, heeft het wel een aanzienlijke impact op de economieën van deze eilanden.

De CBCS roept ook op tot maatregelen om particuliere investeringen te stimuleren. Naar het oordeel van de gedeputeerde dient een dialoog te worden gevoerd met commerciële banken over rentetarieven op hypotheken en andere onderhandse leningen. “Het is hypocriet dat onze financiële instellingen zich houden aan internationale financiële normen, maar niet kunnen profiteren van lage rentetarieven. Het excuus zou onze schaalvoordelen zijn. Dan zou mijn antwoord zijn dat het feit dat we kleine schaalvoordelen zijn ook moet worden rekening mee gehouden bij het formuleren van de structuren en/of het beleid dat ze beter passen in grote economieën, past niet altijd één maat voor iedereen,” zei Pantoflet.

Hij verwees naar uitspraken van de CBCS en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over de rigiditeit van arbeidswetgeving en de noodzaak van flexibiliteit. Zolang er misbruik wordt gemaakt van de kortlopende arbeidsovereenkomst, moet de wetgeving worden aangepast om werknemers te beschermen. Hij zei dat de acties die in het CBCS-artikel worden beschreven om particuliere investeringen te stimuleren, iteratief zijn en modellen weerspiegelen die al bestaan.

Het parlementslid benadrukt dat schuldkwijtschelding de enige optie is. “Het is cruciaal duidelijk dat zonder schuldkwijtschelding en de onvoorspelbaarheid van de toekomst met betrekking tot klimaatverandering, orkanen en pandemieën, het voortzetten van leningen in plaats van donaties de economie van Sint Maarten en andere landen niet zal helpen. Sint Maarten is de Nederlandse overheid ruim NAf.1 miljard gulden en groeit, met Betaald NAf.12,7 miljoen.Bovendien zijn er meer leningen verstrekt.Landelijk is St. Martin naast andere schuldeisers nog steeds een stad SZV [Social and Health Insurances – Ed.] En het Openbare Pensioenfonds Sint Maarten financiert miljoenen guldens. Het is jammer dat de regering van Sint Maarten geen toegang heeft tot meer dan $ 30 miljoen aan rentebesparingen die met de subsidie ​​worden verdiend. Dit geld staat bij de centrale bank. Schuldkwijtschelding is de enige optie.”

READ  De directe buitenlandse investeringen van India daalden in februari met 31% tot $ 1,85 miljard

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *