Japanse INPEX koopt belangen in Nederlandse offshore windparken

INPEX is overeengekomen om een ​​eigendomsoverdrachtsovereenkomst aan te gaan met Diamond Generating Europe BV (DGE-NL), een in Nederland geregistreerde en volledige dochteronderneming van de tweede generatie van Mitsubishi Corporation, en om een ​​belang van 50 procent te verwerven in het offshore windpark Luchterduinen en een 15 cent bij het offshore windpark Borssele III/IV voor de kust van Nederland.

Deze overeenkomst is aangegaan door INPEX Renewable Energy Europe Limited, nieuw opgericht in het Verenigd Koninkrijk, met als doel de duurzame energieactiviteiten van INPEX in Europa te versterken.

De Japan Energy Exploration and Production Company zei dat de voltooiing van de overeenkomst afhankelijk is van de vervulling van de eerdere voorwaarden die zijn vastgelegd in de opslagoverdrachtovereenkomst, inclusief de goedkeuringen van de Nederlandse en andere autoriteiten.

Het offshore windpark Luchterduinen ligt 23 kilometer uit de kust van Noordwijk en is sinds september 2015 commercieel operationeel met een productieschaal van 129 MW en produceert 43 3 MW-eenheden.

Na afronding van de transactie wordt het windpark eigendom van Eneco (50%) en INPEX (50%).

Het offshore windpark Borssele III/IV ligt 22 kilometer uit de kust van Westkapelle en draait sinds januari 2021 met een productieschaal van 731,5 MW en produceert 77 eenheden van 9,5 MW.

De nieuwe eigenaar van het windpark, mocht de deal slagen, worden Partners Group (45 procent), Shell (20 procent), Inpex (15 procent), Van Oord (10 procent) en Inco (10 procent).

INPEX is van plan om initiatieven gericht op offshore windenergieproductie verder te versnellen, die zullen profiteren van de ervaring van het bedrijf met het bouwen en exploiteren van offshore drijvende faciliteiten die zijn verworven op offshore-werkplaatsen. Het bedrijf zei dat INPEX, door deze activa te verwerven, de energiestructuur actief verder zal hervormen om in 2050 een koolstofneutrale samenleving te bereiken.

READ  Kritieke toerismeweek in juni

Hoewel de impact van deze overname op de geconsolideerde financiële resultaten van INPEX voor het lopende boekjaar naar verwachting minimaal zal zijn, wordt verwacht dat de overname op middellange tot lange termijn zal bijdragen aan de geconsolideerde financiële prestaties van het bedrijf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *