Interview: Keer het tij in de watercrisis met baanbrekende toezeggingen, dringen de co-hosts van de VN-conferentie aan

Het samenbrengen van overheden, stichtingen, banken, bedrijven, ngo’s, jongeren, vrouwen, inheemse volkeren en vele andere belanghebbenden van over de hele wereld, Waterconferentie van de Verenigde Naties in 2023 (22-24 maart) zal baanbrekende oplossingen zoeken voor de veelzijdige wereldwijde crisis van ’te veel water’, zoals stormen en overstromingen; “Waterschaarste”, zoals droogte en schaarste aan grondwater; en “zeer vuil water”, zoals verontreinigd drinkwater.

De gastambassadeurs van de conferentie, Juka Brandt, permanent vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties, en Junibek Ismail Hikmat, permanent vertegenwoordiger van de Republiek Tadzjikistan bij de Verenigde Naties, spraken over de huidige problemen en bespraken hoe de wereld er voor staat. kan verenigen voor water werk.

Dit interview is bewerkt voor lengte en duidelijkheid.

VN-nieuws: Waarom is water zo’n belangrijk onderwerp voor uw land en de rest van de wereld?

Yucca Brandt: Voor ons was en zal water altijd een prioriteit zijn. Ons land, de laaggelegen rivierdelta van de Noordzee en de kleine eilanden van de Caribische Zee, wordt letterlijk gevormd door water. In de afgelopen eeuwen hebben we veel ervaring opgedaan met het omgaan met en leven in het water. En net als anderen worden we voortdurend geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, zoals droogtes en overstromingen, en de gevolgen van zeespiegelstijging in zowel Europa als het Caribisch gebied.

Ondanks deze uitdagingen kan water verbindend en geleidend zijn, en als het goed wordt beheerd, kan het een katalysator zijn voor gelijkheid, welvaart en duurzaamheid. Meer dan 900 jaar geleden erkende ons land de kracht van water als een platform om ons samen te brengen over divisies, gevestigde belangen en over de grenzen en barrières heen die we hebben gecreëerd. Dit is geïnstitutionaliseerd via ons watergovernancemodel en de samenwerking met waterschappen. Waterveiligheid is verankerd in onze wetten, ons beleid en onze begrotingen. En we blijven samen met anderen nieuwe manieren en benaderingen verkennen om water te bereiden en te herwaarderen ten voordele van iedereen en onze planeet.

Junipek Hikmat: Water ligt ons nauw aan het hart. Tadzjikistan is een bergachtig land gezegend met overvloedige waterbronnen. Al meer dan twee decennia zet ze zich actief in voor deze nobele zaak door middel van haar waterinitiatieven. Tot op heden heeft onze regering acht resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met betrekking tot water geïnitieerd. Onze Global Freshwater Initiatives, International Cooperation, Water for Life en nu Water for Sustainable Development dragen allemaal aanzienlijk bij aan het bereiken van de watergerelateerde doelstellingen. Partnerschap en samenwerking zijn in feite twee geweldige recepten voor ons succes op deze reis, die stroomopwaartse en stroomafwaartse landen samenbracht als gezamenlijke gastheren om deze belangrijke en ambitieuze conferentie te leiden.

READ  Nederlandse bank ABN Amro hervat dividendbetalingen aangezien de nettowinst over het tweede kwartaal beter presteert

VN-nieuws: Ligt de wereld op schema om tegen 2030 internationaal overeengekomen waterdoelen te halen?

Junipek Hikmat: vooruitgang op SDG 6 Andere doelen lopen door het effect achter COVID 19 Pandemie, klimaatcrises en conflicten. We moeten vier keer sneller werken om op schema te komen voor de vergadering Doel 6 Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen tegen 2030 Water Conferentie Een goede gelegenheid voor ons allemaal om de geboekte vooruitgang en de hiaten en beperkingen die we zijn tegengekomen bij het implementeren van deze doelen, te bekijken en te beoordelen. Het is ook een goede gelegenheid om samenwerking en partnerschap te versterken om watergerelateerde acties te stimuleren en te versnellen.

Versnelde actie is nodig om veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen te garanderen.

VN-nieuws: In uw visieverklaring voor de conferentie beschreef u water als een “dealmaker” voor een duurzamere en inclusievere wereld. Kunt u de verbanden tussen water en het bereiken van th Duurzame ontwikkelingsdoelen?

Yucca Brandt: Zonder water is er geen leven. Water is essentieel voor ons dagelijks leven en houdt rechtstreeks verband met gezondheid, klimaat, economische ontwikkeling, enzovoort. Waterschaarste ondermijnt de voedsel- en gezondheidszekerheid en heeft een negatieve invloed op onze energievoorziening en onze klimaatdoelstellingen. Te veel water zorgt ervoor dat onze samenlevingen te maken krijgen met stormen, regen en overstromingen. Verontreiniging en gebrek aan toegang tot veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiënevoorzieningen vormen een ernstige belemmering voor kansen, vooral voor vrouwen en meisjes, en brengen levens in gevaar. Het vinden van wateroplossingen kan dus aanzienlijk bijdragen aan het behalen van alle duurzame ontwikkelingsdoelen.

Water verbindt alle kritieke uitdagingen van onze tijd, van voedsel- en energiezekerheid tot gezondheid en klimaatverandering. De overstromingen van vorig jaar, in Pakistan en Nigeria, of enorme droogtes en bosbranden in het Amazone-regenwoud en Australië, zijn ontnuchterende herinneringen aan de kracht van water om levens op zijn kop te zetten en onze gezondheid, veiligheid, voedsel en leefomgeving te bedreigen. De COVID-19-pandemie heeft ons er ook aan herinnerd dat een gebrek aan toegang tot veilig water, hygiëne en sanitaire voorzieningen ongekende risico’s en kwetsbaarheden met zich meebrengt, aangezien vrouwen en meisjes niet de kans krijgen om op gelijke voet deel te nemen aan de samenleving.

Een overstroomd gebied in de staat Anambra, Nigeria op 28 oktober 2022

VN-nieuws: Wat zijn de belangrijkste verwachtingen van de conferentie?

READ  Netwerkexpert vermeld als een van de "Top 40 Under 40" Business Professors | Empire News

Yucca Brandt: We hebben een Parijs-moment nodig voor water. zon Secretaris-generaal António Guterres We hebben onlangs gezegd dat we resoluut moeten optreden voordat het te laat is. En we moeten werken met transformationele toezeggingen. Dit is wat we willen doen op de Waterconferentie, want we hebben meer partnerschappen, meer investeringen en meer actie nodig. We hebben een wateragenda nodig vol gedurfde toezeggingen om de uitvoering van het decennium van actie op het gebied van water te versnellen Agenda 2030.

Junipek Hikmat: Een succesvolle conferentie moet inclusief zijn in termen van proces en resultaten, waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten, met een sterke participatie van het Globale Zuiden en van belanghebbenden zoals vrouwen, jongeren en inheemse groepen. Een succesvolle conferentie moet ook sectoroverschrijdend zijn en alle andere sectoren mobiliseren om de manier waarop zij watervoorraden beheren en gebruiken te verbeteren. Een succesvolle conferentie moet actiegericht zijn. Op 24 maart presenteren we een Water agenda, gevuld met transformatieve en baanbrekende toezeggingen die de voortgang naar watergerelateerde doelen echt kunnen versnellen. We hebben geen conferentie nodig met gedurfde uitspraken. We hebben een conferentie nodig met gedurfde toezeggingen en de moed om die toezeggingen in daden om te zetten. We hebben toezeggingen nodig van regeringen, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector over de hele wereld.

Een jonge jongen verzamelt zo weinig mogelijk water uit een rivier die is opgedroogd door ernstige droogte in Dolo, Somalië.

Nieuws van de Verenigde NatiesWat is er nodig voor een veilige waterwereld voor iedereen?

Yucca Brandt: Business as usual is niet voldoende om de Sustainable Water Development Goals en doelstellingen met betrekking tot water en wereldwijde waterzekerheid te halen. In de aanloop naar de conferentie bundelen regeringen, de Verenigde Naties, maatschappelijke organisaties, bedrijven, investeerders, gemeenschappen, jongeren en vele andere belanghebbenden hun krachten om een ​​verschil te maken door toezeggingen te doen om Water agenda. Als lid van de Verenigde Naties voeren we ook onze nationale en internationale inspanningen op. We hebben bijvoorbeeld de Global Commission on the Economics of Water opgericht, die zal kijken naar nieuwe beleidslijnen, benaderingen en samenwerkingsverbanden die verder gaan dan het traditionele economische denken om de manier waarop we water begrijpen, waarderen en beheren als een algemeen goed, fundamenteel te veranderen. We zullen ook investeren in betere gegevens om beter te kunnen reageren op watergerelateerde rampen, de toegang tot water en sanitaire voorzieningen verbeteren om de achterblijvers te bereiken, en meer investeren in oplossingen om klimaatverandering, honger en verlies aan biodiversiteit aan te pakken.

READ  Volgens de uitkeringsinstantie zullen er dit jaar 100.000 werkloosheidsverzoeken stijgen

Junipek Hikmat: We lanceerden zowel de International Decades Water for Life, 2002-2015 als Water for Sustainable Development, 2018-2028. We lanceerden ook het Dushanbe Water Process – tweejaarlijkse internationale conferenties over water. De tweede conferentie in zijn soort, die in juni 2022 in ons land werd gehouden, nam de Dushanbe-verklaring aan, die belangrijke boodschappen bevat om wereldwijde inspanningen te bundelen, nieuwe toezeggingen te doen en acties en partnerschappen te intensiveren en te versnellen om doelen te bereiken. Waterwerk contract.

Gletsjers in Chili en Argentinië hebben zich de afgelopen twee decennia aanzienlijk teruggetrokken.

VN-nieuws: Wat is de rol van jongeren bij het aangaan van watergerelateerde uitdagingen?

Yucca Brandt: De Waterconferentie biedt een unieke kans om de wereld te verenigen voor water. We streven ernaar om iedereen samen te brengen en alle verschillende stemmen te horen. Jongeren spelen hierin een zeer belangrijke rol. Hun stemmen, ideeën en oplossingen zijn essentieel voor het oplossen van de wateruitdagingen van vandaag. De co-hosts zetten vol in op het betrekken van jongeren bij het hele proces: van voorbereiding tot nazorg.

VN-nieuws: met de Verenigde Naties Top over duurzame ontwikkelingsdoelen Wat zijn de volgende stappen die na de Waterconferentie in het verschiet liggen in september 2023 en de Toekomsttop in 2024?

Junipek Hikmat: De Wateragenda is een middel, geen doel op zich. We willen zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande structuren, zowel qua uitvoering als monitoring en rapportage. Daarom moet de follow-up van deze toezeggingen worden ingebed in bestaande structuren, zoals Top over duurzame ontwikkelingsdoelen in september en de Toekomsttop in 2024.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *