Inkomen beschikbaar om te besteden is het sterkst gestegen in 20 jaar naarmate de Nederlandse economie sterker wordt

De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal meer dan de voorlopige cijfers lieten zien en dit was ook terug te zien in het gezinsinkomen, dat de sterkste groei liet zien sinds het tweede kwartaal van 2002, meldt het CBS.

In het tweede kwartaal van dit jaar was het besteedbaar inkomen van Nederlandse huishoudens 3,1 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Volgens het Census Bureau komt de stijging vooral door hogere lonen, maar speelden ook meer bijstandsuitkeringen en studiefinanciering een rol.

De totale personeelsbeloning steeg met 5,1 procent. Het aantal banen was 3,2 procent hoger en het aantal gewerkte uren steeg met 7,2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De cao-loonstijging bedroeg 2,2 procent. Het inkomen van zelfstandigen steeg met maar liefst 9,7%.

Voor het hogere inkomen betaalden gezinnen ook 6 procent meer belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Ook het CBS geeft aan dat de hypotheekschuld fors is gestegen, met 8,7 miljard euro ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de constant stijgende huizenprijzen.

De economische groei was in het tweede kwartaal 3,8 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, vergeleken met de 3,1 procent die het Census Bureau op basis van voorlopige cijfers in augustus bekendmaakte. De economische groei werd tussen april en juni gestimuleerd door de versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus en de verhoging van de gezinsbestedingen. Ook de bedrijfs- en overheidsuitgaven droegen bij aan de groei.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 groeide de Nederlandse economie met 10,4%.

READ  Rechter ziet bewijs dat Buk-raket is gebruikt om MH17 neer te halen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *