Het nieuwe Nederlandse alliantieakkoord Afscheid van de economie in de economie | Ontploffen, ontploffen

Groener, hoger opgeleid, genereuzer, eenvoudiger

Het tegengaan van klimaatverandering, het beschermen van het milieu, het versnellen van de woningbouw, het bevorderen van onderwijs en arbeidsmarktparticipatie en het vereenvoudigen van het belastingstelsel zijn enkele van de belangrijkste economische prioriteiten (Transitions In). Buiten de economische sfeer is een van de hoofdthema’s van het akkoord de versterking van democratische checks and balances. Financieel ziet de deal er niet zo zuinig uit als we gewend zijn.

Meer details over economische ambities

• werkgelegenheid milieu problemenAspiraties worden uitgedrukt in twee woorden (-55% van de CO2-uitstoot in 2030) en financiering. De coalitie is van plan een fonds op te richten om de klimaatverandering tegen te gaan (dwz vermindering van de CO2-uitstoot, cumulatief 4,3% van het jaarlijkse BBP) en een fonds voor een “nationaal programma in plattelandsgebieden”, misschien vooral gericht op het verminderen van de stikstofemissies (inclusief overnames van boeren in de buurt van beschermde natuurgebieden, cumulatief 3,1% van het jaarlijkse BBP).

• De alliantie wordt versterkt onderwijs (+0,5% BBP-uitgaven). En het wil de tijdelijke extra inspanningen van het Nationaal Onderwijsprogramma, die bedoeld waren om onderwijstekorten in verband met Covid terug te dringen, voorgoed omzetten. Ook kiest zij ervoor om de salarissen van leraren in het basisonderwijs te verhogen ten opzichte van middelbare scholen. Ook het systeem voor de financiering van het individueel onderwijs wordt hervormd zodat het meer steunt op subsidies dan op leningen (+0,1% van het BBP).

• de “Kinderbijslagzaak– wat uiteindelijk leidde tot de val van het vorige kabinet – vereenvoudigt nu het belastingstelsel (subsidies), wat ook betekent dat de coalitie kinderopvang voor werkende ouders bijna gratis zal maken (95% wordt rechtstreeks gefinancierd in plaats van door ouders, tegen een kostprijs van 0,3% van het bruto binnenlands product).

• De overheid stimuleert investeringen in woningbouw, niet in de laatste plaats het verstrekken van extra middelen (cumulatief 0,9% van het jaarlijkse BBP voor huisvestingsgerelateerde infrastructuur). Het belang van deze prioriteit wordt onderstreept door de oprichting van een nieuwe ministeriële post voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de afschaffing van de sociale woningbouwbelasting (+0,2% BBP).

Enkele andere opvallende veranderingen zijn:

• Extra uitgaven aan verdediging het tussenniveau tussen de EU en de NAVO bereiken (+ 0,4% van het BBP tot 1,85% van het BBP);

• Ongeacht de hogere uitgaven voor paraatheid bij pandemie, Gezondheidszorg is de enige significante verlaging van de structurele uitgaven (-0,6% van het BBP);

• Voorbereidingen voor de bouw van twee nieuwe secties nucleair Energiecentrales;

• 7,5% hoger laagste lonen;

• Een meerjarenplan voor belastingen en weggebruikersvergoedingen voor zowel elektrische als brandstofvoertuigen. Dit wordt niet voor 2030 verwacht.

READ  Minimumloon moet zo snel mogelijk worden verhoogd naar £ 15 per uur, zegt TUC | laagste lonen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *