Grote Nederlandse bedrijven beloven minder op klimaat dan vereist voor Akkoord van Parijs

Berlijn, 5 juli 2022 – Uit een vandaag gepubliceerde nieuwe analyse blijkt dat grote Nederlandse bedrijven zich er slechts toe verbinden hun uitstoot tegen 2030 met gemiddeld 19% te verminderen, ruim onder de eis om de uitstoot in 2030 te halveren volgens het zesde beoordelingsrapport van de intergouvernementele instantie klimaatverandering dit jaar.

Dit is de eerste uitgebreide analyse van 29 Nederlandse bedrijven en financiële instellingen op basis van een onderzoek in opdracht van Milieudefensie. Het onderzoek werd uitgevoerd door het NewClimate Institute en evalueerde 21 bedrijven uit de reële economie en 8 financiële instellingen om de transparantie en integriteit van hun benadering van klimaatverantwoordelijkheid te bepalen.

Het rapport maakt gebruik van een 5-punts integriteitsschaal. Er waren geen bedrijven die blijk gaven van een hoge of redelijke integriteit, en slechts vijf vielen in de categorie matige integriteit: AkzoNobel, BAM Groep, DSM, Stellantis en Tata Steel Nederland. Er waren maar liefst 24 bedrijven in een lage of zeer lage integratiecategorie (voor volledige details van alle bedrijven zie tabellen aan het einde).

Deze 29 bedrijven zijn zeer relevante klimaatactoren in hun respectievelijke sectoren. De gemiddelde reductie van slechts 19% in 2030 van hun toezeggingen blijft achter bij de emissiereducties die wereldwijd en in Nederland nodig zijn.

De meeste langetermijndoelen voor de periode na 2030 zijn niet duidelijk en zijn vastgesteld door 20 van de 21 bedrijven die actief zijn in de reële economie netto nul of Klimaatneutraliteit doelstellingen, maar dat vertaalt zich in een verbintenis om slechts twee van die bedrijven grondig koolstofarm te maken. Stellantis en de DSM stellen dat hun netto nul-doelstellingen moeten worden geïnterpreteerd als een verbintenis om de uitstoot van de gehele waardeketen met ten minste 90% te verminderen. Andere bedrijven sluiten significante emissiebronnen expliciet uit, specificeren niet welke emissiebronnen worden gedekt, of rekenen op compensatie om hun klimaatbeloften na te komen.

READ  De detailhandelsverkopen in de eurozone hebben de zwakte van Duitsland verrassend verlaagd

Silke Mooldijk van het NewClimate Institute, de hoofdauteur van het rapport, merkte op dat geen van de bedrijven uitgebreide plannen heeft gepubliceerd om de uitstoot te verminderen:

“Hoewel we de indruk hebben dat bedrijven na de oproep van Milieudefensie meer gedetailleerde informatie hebben verstrekt over reductieplannen, zijn hun plannen nog steeds grotendeels ontoereikend. De plannen van veel bedrijven zijn oppervlakkig of pakken de belangrijkste emissiebronnen niet aan.”

Het onderzoek wees op enkele veelbelovende ontwikkelingen bij financiële instellingen, met name met betrekking tot toenemende beperkingen, niet alleen op investeringen in steenkool, maar ook in olie- en gasexploratie. Geen van hen sluit fossiele brandstoffen echter volledig uit van hun portfolio en velen blijven financiële diensten verlenen voor schadelijke activiteiten in de landgebruik- of landbouwsector. Financiële instellingen moeten dringend vooruitgang boeken bij het verbeteren van het uitsluitings- en participatiebeleid om de financiering voor decarbonisatie te versnellen.

De gevolgen kunnen groot zijn als bedrijven doelen blijven stellen die niet zo sterk zijn als ze lijken. Regelgevers mogen hun woord van bedrijven geloven en geen strengere richtlijnen en voorschriften vaststellen om verandering te stimuleren. Consumenten worden misleid door de mogelijk valse beweringen van deze bedrijven. Beleggers die zich zorgen maken over de klimaatrisico’s van hun portefeuilles zullen niet begrijpen wie goed is voorbereid op de transitie.

De bevindingen van het rapport komen te midden van een toegenomen bewustzijn van en nauwkeuriger onderzoek naar de toezeggingen op het gebied van bedrijfsklimaat in Nederland. In een historische uitspraak vorig jaar oordeelde een Nederlandse rechtbank dat het klimaatbeleid van Shell een “zorgplicht” voor Nederlandse burgers schond en beval het om ambitieuzere emissiereductiedoelstellingen vast te stellen. Evenzo heeft de Nederlandse waakhond voor advertentiestandaarden Shell en KLM gevraagd zich te onthouden van mogelijk misleidende beweringen over klimaatneutraliteit. Meer controle en intensievere dialoog in Nederland kunnen Nederlandse bedrijven ertoe brengen de transparantie en integriteit van hun bedrijf drastisch te verbeteren, en daarmee toonaangevend op het gebied van klimaat op het wereldtoneel te tonen.

READ  'S Werelds langste onderzeese elektrische kabel wordt in gebruik genomen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *