Groei in Nederland op weg naar herstel van voor de crisis…

(MENAFN – ING) Het Nederlandse bbp steeg in het tweede kwartaal van 2021 met 3,1% (kwartaal) en herstelde zich tot slechts 0,9% onder de piek van vóór de crisis. Hoewel een aantal maatregelen inzake sociale afstand voor bars, restaurants en evenementen in augustus opnieuw werden ingevoerd, laten de huidige beperkingen voldoende ruimte voor een spoedig herstel van de groei.

Betrokken
De auteur Marcel Kluck Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste economische en financiële analyses van ING.

Abonneer je op THINK

3,1% Nederlandse BBP-groeisnelheid

2Q21 (driemaandelijks)

hoger

Consumptie leidt tot herstel naarmate de beperkingen versoepelen

Het Nederlandse bbp groeide in het tweede kwartaal van 2021 met 3,1% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, na een kwartaal van lichte daling (-0,8%). De aanzienlijke daling van het aantal nieuwe Covid-gevallen per dag en de daling van het aantal ziekenhuisopnames leidden in het tweede kwartaal tot een verdere geleidelijke versoepeling van de maatregelen voor sociale afstand. Begin de zomer mochten bijna alle activiteiten weer, al blijven er wel wat restricties. Winkels, bars, restaurants en offline evenementen profiteerden aanzienlijk, wat samenviel met een groei van de gezinsconsumptie van 5,7% q/q in het tweede kwartaal van 21. De consumptie van huishoudens bereikte 94,8% ten opzichte van de piek van vóór de crisis in het vierde kwartaal van 2019 en leverde de grootste bijdrage aan de groei van het bbp (2,3 % – punten). De uitbreiding van de offline verkoop en het serviceverbruik ging deels ten koste van de online verkoop.

Hoewel de overheidsconsumptie zich al heeft hersteld tot het niveau van voor de crisis, is deze in het tweede kwartaal van 2021 ook gestegen, met 2,6% op kwartaalbasis. De totale investeringen daalden met -1,8% ten opzichte van het eerste kwartaal. De investeringen in transportmiddelen (-13%) en infrastructuur (-4%) daalden, terwijl de totale investeringen in ICT-apparatuur aanzienlijk toenamen (+12%). De voorraadmutaties droegen fors negatief bij aan de groei van het BBP (-0,9%-punt).

READ  Nederland - Mysolution heeft OnRecruit overgenomen

De export bleef groeien met 4,0%. Terwijl de goederenexport met 3,8% op kwartaalbasis groeide, groeide de dienstenexport in het tweede kwartaal met 4,2% op kwartaalbasis. De uitvoer van diensten was echter slechts 87% van de piek van vóór de crisis in het vierde kwartaal van 2019. Ook rekening houdend met de groei van de invoer met 2,6%, droeg de nettohandel in het tweede kwartaal positief bij aan de ontwikkeling van het bbp met 1,5% . Het kwartaal was dus ook een van de belangrijkste aanjagers van de bovengemiddelde bbp-groei in de eurozone.

Sectoraal gezien was de groei vrij breed. Handel, transport, horeca (5,0%), niet-commerciële dienstverlening (3,7%), informatietechnologie (3,6%), maakindustrie (2,7%) en commerciële dienstverlening (2,4%) lieten sterke groeicijfers zien, terwijl toegevoegde waarde in de bouwsector gedaald (-1,8%)

Mogelijke opwaartse bijstellingen van de vooruitzichten: BBP-herstel bijna voltooid

Een nieuwe golf van Covid-19-infecties begon in de zomer opnieuw en overtrof medio juli meer dan 11.000 gevallen per dag. Sommige beperkingen voor bars, restaurants en evenementen zijn hersteld. Momenteel wordt de reproductiesnelheid geschat op minder dan 1. Hoewel de virusontwikkelingen een risico blijven vormen voor de vooruitzichten, denken we dat het herstel van het bbp zich in het derde kwartaal zal voortzetten, aangezien we zien dat de onlangs opnieuw ingevoerde maatregelen voor sociale afstand de economische activiteit enigszins beperken.

De cijfers van het tweede kwartaal van vandaag waren beter dan onze verwachtingen (dat was 2,3% q/q BBP). Al met al betekent dit dat we nog steeds verwachten dat het bbp tegen het 3e kwartaal terug zal zijn op zijn piek van vóór de crisis en dat de jaarlijkse groei voor 2021 de 4% zou kunnen benaderen in plaats van 3%. Terwijl de werkloosheid tot juni bleef dalen (3,2%) en het aantal faillissementen in juli een nieuw dieptepunt bereikte, verwachten we dat deze cijfers weer licht zullen stijgen wanneer de meeste tijdelijke algemene steunmaatregelen eind september worden opgeheven. Ondertussen zijn politieke partijen nog bezig met het vormen van een nieuwe regering. Maar ondanks de resterende onzekerheden rond de situatie van Covid, ziet het herstel van de Nederlandse economie er, in ieder geval voorlopig, zeer sterk uit.

READ  Redactioneel: Zal ​​de olietoekomst van Shell stand houden na de gelijknamige oceaan?

Tags
Aandeel exportconsumptie in het bbp van Covid-19

Download het artikel als PDF

MENAFN17082021000222011065ID1102637859

Juridische disclaimer: MENAFN biedt de informatie “zoals deze is” zonder enige vorm van garantie. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie in dit artikel, de inhoud, afbeeldingen, video’s, licenties, of de volledigheid, wettigheid of betrouwbaarheid van de informatie in dit artikel. Als je klachten of auteursrechtelijke problemen hebt met betrekking tot dit artikel, neem dan contact op met de bovenstaande provider.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *