De Europese Unie en DFCD bundelen hun krachten met Damen om invasieve soorten in ballastwater te bestrijden

Damen InvaSave

door

Maritiem Executive


2021-03-12 06:45:18

Climate Investor Two heeft een investering van maximaal 24,5 miljoen euro goedgekeurd ter ondersteuning van de verhuur van een Damen InvaSave-oplossing voor draagbare ballastwaterbehandeling aan klanten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Climate Investor II (CI2) is een financieringsfaciliteit die is belast met het investeren in water-, sanitatie- en oceaaninfrastructuurprojecten in opkomende economieën. Het geniet hoeksteensteun van de Europese Unie en het Nederlands Fonds voor Klimaat en Ontwikkeling (DFCD). Het consortium dat de 160 miljoen DFCD beheert, omvat ook het Wereld Natuur Fonds in Nederland (WWF-NL), de Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie (SNV) en de Entrepreneurial Development Bank, FMO.

De Climate Fund Managers, directeur van CI2, evenals DFCD, zijn verheugd de ondertekening van een Development Finance Agreement van € 2,8 miljoen aan te kondigen om de start van dit project met Damen Financial Services, de nieuw opgerichte divisie van Damen, te financieren. Shipyards Group.

Virussen en bacteriën

Het project heeft betrekking op de behandeling van ballastwater, dat in grote hoeveelheden wordt opgenomen door zeeschepen om de geloosde lading of het geloosde afval te compenseren, voordat het wordt geloosd in de volgende haven van het schip. Deze afscheiding bevat meestal een groot aantal virussen, bacteriën en ander biologisch materiaal, waaronder planten en dieren die gezamenlijk een invasieve soort worden genoemd. Het onbedoeld vrijkomen van uitheemse en hinderlijke soorten in ballastwater heeft al grote milieuschade veroorzaakt, met indirecte gevolgen voor de economie en de menselijke gezondheid.

In 2017 is het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen (BWM) in werking getreden, met als doel de verspreiding van schadelijke waterorganismen van de ene regio naar de andere een halt toe te roepen. Vanaf juli 2020 hebben 87 van de 217 landen zich aangemeld voor strengere normen en procedures voor het beheer van het ballastwater van schepen, dat goed is voor meer dan 80 procent van ’s werelds tonnage voor koopvaardijschepen.

240 nieuwe banen

Het Damen InvaSave ballastwaterbehandelingssysteem in containers biedt een havengebaseerde oplossing voor schepen die niet zijn uitgerust om ballastwater te behandelen of die hun bestaande behandelingscapaciteit willen aanvullen om aan hogere normen te voldoen. Bovendien is het systeem momenteel het enige dat is overgenomen door de Internationale Maritieme Organisatie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de BWM-overeenkomst. Tijdens de commerciële fase wordt geschat dat de systemen tot 36.000 kubieke meter ballastwater per dag zullen behandelen.

“Het Damen-project biedt een geweldige kans om te anticiperen op de groeiende vraag naar ballastwaterbehandeling en tegelijkertijd bij te dragen aan klimaatadaptatie en het behoud van de toekomst van mariene ecosystemen. Bovendien schatten we dat dit project lokaal 240 A nieuwe banen zal creëren.”

Jan Willem Van Helden, Managing Director, Damen Financial Services: “Dankzij de huurovereenkomst die mogelijk is gemaakt door ons partnerschap met Climate Investor Two, zal deze milieuvriendelijke oplossing binnen het bereik komen van veel bedrijven en overheden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. “

De producten en diensten die hierin in dit persbericht worden beschreven, worden niet onderschreven door Maritime Executive.

READ  Air Liquide neemt zorgactiviteiten over in België en Nederland - Chemische Technologie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *