De Europese Investeringsbank en TenneT tekenen een lening van € 250 miljoen voor de aanleg van een elektriciteitstransportcorridor in Nederland

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een leningsovereenkomst van € 250 miljoen getekend met TenneT Holding BV en de financiering zal worden gebruikt voor de aanleg van een 40 km lange elektriciteitstransportcorridor van Emshavn naar Verwerlaten in Groningen, Noord-Nederland, waardoor snel toenemende bedragen kunnen worden overgedragen van offshore windenergie aan gebruikers in Nederland en daarbuiten. De nieuwe transportcorridor verdubbelt het huidige circuitvermogen van 220 kV. De door de EIB gefinancierde transportcorridor omvat een nieuwe 380 kV-lijn van Emshavn naar Ververlaten, een 110 kV-lijn voor een deel van het traject, en een nieuw 380/220 kV-substation in Vierverlaten.

Zodra de nieuwe transmissielijnen in 2024 operationeel zijn, worden de bestaande kleinere capaciteitslijnen langs hetzelfde tracé buiten dienst gesteld en zal het project de huidige circuitcapaciteit van 220 kV verdubbelen. Met de nieuwe netaansluiting kan congestie op het Nederlandse hoogspanningsnet worden voorkomen, vooral wanneer de nabijgelegen windparken in ontwikkeling in gebruik zijn, en zal het project ook de transmissie van groene stroom naar vraagcentra vergemakkelijken. De Eemshaven is al een belangrijk energieopwekkingscentrum in Nederland en dit terrein wordt alleen maar versterkt zo is het onlangs ook aangewezen als aanlandingspunt voor het geplande offshore windpark “Ten noorden van de Waddeneilanden” (700 MW), door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken.

“Het ondersteunen van schone energietransmissie is een van de belangrijkste doelstellingen van de Europese Investeringsbank, als klimaatbank van de Europese Unie”, zegt Chris Peters, vicepresident van de Europese Investeringsbank. “De ambitieuze doelstellingen van Nederland voor de opwekking van hernieuwbare energie zullen meer investeringen in het transmissienetwerk vergen, en ik ben verheugd dat de EIB kan helpen bij het verstrekken van financiering om bij te dragen aan deze doelen. Dit project zal helpen om veilige en duurzame elektriciteit te leveren aan gebruikers over de hele wereld in Nederland en daarbuiten.”

READ  De Nederlandse oorlogsheld en zijn zus hebben de marktstad voorzichtig van de ondergang gered

Otto Jäger, Chief Financial Officer van TenneT, voegde toe: “TenneT is een van de grootste investeerders in de Europese energietransitie en een langetermijnpartner, aangezien de EIB essentieel is om dit te helpen financieren. De deal van vandaag onderstreept onze sterke relatie met de EIB en we zijn er trots op dat de EIB It deze corridor financiert, een project van gemeenschappelijk belang voor de Europese Unie.”

De Europese Investeringsbank heeft haar totale kredietverplichting aan TenneT verhoogd, die nu op € 1,8 miljard staat. De Europese Investeringsbank is de grootste kredietverstrekker van TenneT. EIB toezeggingen om TenneT’s elektriciteitstransmissienetwerken in Nederland en Duitsland te ontwikkelen en uit te breiden, evenals (overland) geleiders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *