De Centrale Statistische Bank heeft de economische groeicijfers herzien, waarbij de krimp in het eerste kwartaal uitkwam op 0,5%.

Herziene groeicijfers van de Centrale Statistische Bank

Het Nederlandse nationale statistiekbureau CBS zegt maandag dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,5% is gekrompen ten opzichte van het kwartaal ervoor, in een terugblik op eerdere cijfers.

In mei zei het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de economie in de eerste drie maanden van het jaar met 0,1% kromp, vergeleken met het laatste kwartaal van 2023. Op jaarbasis kromp de economie met 0,6%, één procentpunt minder dan wat de Statistieken Commissie gerapporteerd in het verleden. Maand.

De Central Statistics Authority zei dat de veranderingen deels te wijten waren aan herziene exportcijfers naarmate er meer informatie beschikbaar kwam. De nieuwe cijfers omvatten ook herzieningen van de manier waarop de nationale rekeningen worden berekend.

De Centrale Autoriteit voor de Statistiek zei dat de Europese Commissie de lidstaten aanbeveelt hun berekeningsmethoden elke vijf jaar te herzien, en deze herziening maakt daar deel van uit.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek zei maandag ook dat Nederlandse huishoudens in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 2% meer te besteden hadden, vergeleken met 2023. De stijging kwam vooral door hogere lonen, die jaar-op-jaar met 7,4% stegen.

Ook Nederlandse huishoudens hebben een extra hypotheekschuld van € 7,1 miljard, vergeleken met het kwartaal ervoor, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het totale schuldenbedrag bedraagt ​​nu € 861,6 miljard.

Economie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *