Consumentenbestedingen stuwden Nederlandse economische groei in eerste kwartaal

De Nederlandse economie groeide in de eerste drie maanden van dit jaar immers ten opzichte van het laatste kwartaal van 2021. De groei bedroeg 0,4 procent, blijkt uit een nieuwe schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een eerdere schatting toonde stagnatie. De groei is vooral te danken aan de extra consumptie van huishoudens.

Doordat de coronalockdown eind januari eindigde, gaven consumenten in het eerste kwartaal meer uit in de horeca, de cultuur- en entertainmentsector en sportscholen. Deze kosten zijn uiteindelijk hoger uitgevallen dan eerder begroot. Bovendien daalden de overheidsuitgaven minder dan de vorige raming.

De tweede rekening wordt 85 dagen na het einde van het kwartaal gepubliceerd. De eerste rekenmachine is 45 dagen na het einde van het kwartaal op basis van de op dat moment beschikbare informatie.

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar groeide de Nederlandse economie met 6,7 procent in plaats van de eerdere schatting van 7 procent. Sterke groei is te danken aan de beperkingen van het coronavirus – Nederland zat in het eerste kwartaal van 2021 in een strakke shutdown.

De neerwaartse bijstelling is vooral het gevolg van een hogere invoer van goederen en diensten, terwijl de uitvoergroei iets lager uitkwam. Hierdoor was de bijdrage van de handelsbalans aan de economische groei kleiner dan in de eerste rekening.

Daarnaast groeide het aantal banen in het eerste kwartaal met 109.000 ten opzichte van eind 2021. Dat was bij de vorige schatting 127.000. Op jaarbasis stegen de banen met 537.000 in plaats van 518.000.

Volgens CBS hadden huishoudens in het eerste kwartaal van dit jaar in totaal meer inkomen dan vorig jaar. Door onder meer stijgende lonen en banengroei steeg het reëel besteedbaar inkomen van gezinnen – besteedbaar inkomen minus inflatie.

READ  Dow futures rally as McConnell rolls out the competitor stimulus check bill; Apple is at the top of the new buying point

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren de inkomens van zowel werknemers als zelfstandigen hoger. Het brutoloon steeg met ongeveer 8 procent. Het aantal banen steeg met ruim 5 procent en het aantal gewerkte uren met 7,6 procent. De cao-lonen stegen gemiddeld met 2,5 procent.

Gezinnen betaalden 6,5 procent meer aan belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Ook het aantal bijstandsuitkeringen, bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, is toegenomen.

Ook het CBS meldt dat de hypotheekschuld in het eerste kwartaal met ruim 10 miljard euro is gestegen tot ruim 795 miljard euro. Maar omdat de economie sneller groeide dan de hypotheekschuld, daalde deze als percentage van het bbp. Dit percentage daalde van 91,7 procent in het vierde kwartaal van 2021 naar 90,4 procent in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit is het laagste niveau sinds het tweede kwartaal van 2004.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *