ASR Nederland N: Het tijdperk om boeren te belonen voor hun duurzame bedrijfsvoering

Utrecht, 23 november 2021

Het tijdperk om boeren te belonen voor duurzame bedrijfsvoering

ASR beloont boeren die zich inzetten voor een duurzame bedrijfsvoering. Boeren die landbouwgrond in eigendom van Era gebruiken, kunnen 5-10% korting krijgen op de huur als ze hun land duurzaam beheren. Om de agrarische sector te verduurzamen heeft het tijdperk al enige tijd geleden samen met boeren stappen gezet om de bodemgezondheid te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. Met deze nieuwe stap wil Asr de transitie naar duurzaamheid versnellen.

In overleg met de agrarische sector heeft Asr praktische duurzaamheidsrichtlijnen ontwikkeld waaraan boeren zich moeten houden om in aanmerking te komen voor korting. Bodem, biodiversiteit en bedrijvigheid staan ​​daarbij centraal. Er is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande duurzaamheidscertificeringen, om extra werk van boeren te voorkomen.

Dick van den Auyver, directeur Landelijk Vastgoed bij Era Real Estate: “De druk om de agrarische sector te verduurzamen is de afgelopen jaren toegenomen. Asr is van mening dat niet alleen de boeren zelf, alle partijen in de landbouwketen samen verantwoordelijk zijn voor deze transformatie. Wij zijn van mening dat verbeteringen in duurzame landbouw ook investeringen door boeren omvatten. Daarom wil Era in de behoeften van de boeren voorzien door hen financieel te compenseren met een korting.

Klimaatslimme landbouw

Boeren belonen is onderdeel van de Climate-Smart Agriculture-strategie van ASR Dutch Farmland, het fonds dat Era’s landbouwgrond huisvest. Met deze strategie zet de Trust zich in voor een sector waar vruchtbare grond beschikbaar blijft voor toekomstige generaties boeren. Dit doet het fonds onder meer door met duurzame productie duurzaam inkomen te genereren, de agrarische sector klimaatbestendig te maken en CO2 waar mogelijk te verminderen.

READ  Enthousiaste Verhoeven hoopt dat Van Rosmaline binnenkort buiten gevaar is | direct

media relaties

Investeerdersrelaties

Jordi van Bardevik

Tel: +31 (0) 6 51 26 63 59

Tel: +31 (0) 30-257 8600

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

www.asrnl.com

www.asrnl.com

rond de tijd

ASR Nederland NV (asr) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. ASR levert producten en diensten op het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken aan consumenten, zelfstandigen en bedrijven. Daarnaast is ASR actief als derde vermogensbeheerder. asr is genoteerd aan Euronext Amsterdam en is opgenomen in de AEX Index. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.asrnl.com.

Over Aser Vastgoedbedrijf

Als vermogensbeheerder in onroerend goed beheert en belegt Aser Real Estate al meer dan 125 jaar voor haar klanten in woningen, winkels, kantoren, landbouwgrond en infrastructuur. Voor professionele beleggers beheert de vennootschap vijf Nederlandse vastgoedfondsen en individuele vermogensbeheermandaten voor nationaal (internationaal) vastgoed. ASR zoekt de langetermijnontwikkeling van vastgoed en is onderdeel van ASR, een van de grootste verzekeraars van Nederland.

Over de Dutch Farmland Trust

Het ASR Dutch Farmland Fund investeert in landbouwgrond in Nederland. Het fonds faciliteert agribusiness in landaangelegenheden, richt zich op klimaatslimme landbouw en biedt institutionele beleggers een consistent rendement met een uniek diversificatie-effect. De portefeuille van het ASR Dutch Farmland Fund is meer dan een eeuw opgebouwd. Het fonds legt sterk de nadruk op het creëren van waarde op lange termijn voor zowel investeerders als landbouwbedrijven. Het fonds zal de komende jaren verder groeien, mede door verduurzaming en opvolging in de agrarische sector.

vrijwaring

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op dit persbericht voor ASR Nederland NV en alle ASR juridische voertuigen en bedrijven die actief zijn in Nederland (“ASR Nederland”). Gelieve deze disclaimer aandachtig te lezen.

READ  Trump spreekt (opnieuw) in een toespraak zonder bewijs van verkiezingsfraude

ASR Nederland heeft alle redelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van dit persbericht. Het is echter mogelijk dat de informatie in dit bericht onvolledig of onjuist is. De informatie in dit persbericht kan ook (gedeeltelijk) gebaseerd zijn op overtuigingen, veronderstellingen en verwachtingen van toekomstige prestaties, gegeven informatie die beschikbaar was voor ASR Nederland op het moment dat dit document werd opgesteld ASR Nederland waarschuwt dat de informatie bepaalde risico’s kan inhouden en onzekerheden, zoals ook wordt genoemd in de paragraaf Risicofactoren van recente openbare bekendmakingen door ASR Nederland, zodat de werkelijke resultaten van ASR Nederland kunnen verschillen van de informatie in dit document. ASR Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit dit persbericht indien de informatie in dit persbericht onjuist of onvolledig is.

vrijwaring

ASR Nederland Deel deze inhoud op 23 november 2021 Hij is als enige verantwoordelijk voor de daarin opgenomen informatie. gedistribueerd via algemeen, onbewerkt en ongewijzigd, gedateerd 23 november 2021, 07:48:01 UTC.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *