ASR Nederland N: Asr investeert in onderhandse schuldenstrategie door overname onderhandse kredietportefeuille van € 250 miljoen

Utrecht, Nederland, 13 juni 2022

ASR investeert in haar onderhandse schuldstrategie door het verwerven van een onderhandse kredietportefeuille van € 250 miljoen

Asset Management heeft overeenstemming bereikt over de overname van een bijzondere kredietportefeuille van NIBC ter waarde van 250 miljoen euro. De portefeuille bestaat uit onderhandse leningen aan bedrijven in Noordwest-Europa. Met deze transactie versterkt ASR haar positie in onderhandse schuld, in lijn met de langetermijnstrategie om meer te investeren in deze beleggingscategorie. De lopende overeenkomsten en voorwaarden blijven ongewijzigd.

De overname maakt deel uit van een gezamenlijk bod van ASR en Oldenburgische Landesbank (OLB) op de onderhandse kredietportefeuille van NIBC. OLB heeft de Duitse portefeuille verworven. De door ASR verworven portefeuille bestaat uit 19 klanten en betreft financiering van middelgrote ondernemingen met name in Nederland. De leningen die onderdeel uitmaken van deze deal zijn een solide aanvulling op de portefeuille, met een gemiddelde rating in lijn met de bestaande portefeuille.

Inclusief deze transactie komt de totale door Asset Management beheerde particuliere schuldportefeuille op circa € 1,9 miljard. Bij private schuld ligt de focus op bedrijfsfinanciering, digitale infrastructuurprojecten en duurzame energieprojecten.

Jack Julicher, CEO van Era Asset Management: Met genoegen kondigen we weer een belangrijke stap aan in de ontwikkeling van het Private Debt Fund 11. Hiermee spelen we in op de trend van meer directe financiering via toegewijde vermogensbeheerders. Deze acquisitie van deze portefeuille past goed in onze eigen schuldstrategie. Wij leveren een maatschappelijke bijdrage aan de ontwikkeling en uitbreiding van de financieringsbasis voor middelgrote bedrijven in Nederland en omringende landen. De transactie biedt onze institutionele klanten de mogelijkheid om als buitenstaander te beleggen in ons Diversified, Investor 1′ Private Debt Fund.

READ  Mooie toekomst - Nederlandse middelbare scholieren erkend voor hun voornemen om in het leger te gaan - Port Arthur News

De deal vloeit voort uit de strategische samenwerking tussen NIBC en Asr, die wordt gehandhaafd op het gebied van digitale infrastructuur.

De portefeuille zal de komende maanden geleidelijk worden getransformeerd.

media relaties

Investeerdersrelaties

Rosanne de Boer

Tel: +31 (0) 6 22 79 09 74

Tel: +31 (0) 30-257 8600

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

www.asrnederland.nl

www.asrnl.com

Over het tijdperk van vermogensbeheer

ASR Asset Management, een Nederlandse vermogensbeheerder, heeft ruim € 75 miljard aan vermogen onder beheer (boekjaar: 2021). Wij zijn een nuchtere Nederlandse vermogensbeheerder die het belang van duurzaam beleggen begrijpt. Klanten voor het tijdperk van vermogensbeheer zijn onder meer pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, door donoren aanbevolen fondsen, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties. Samen met hen werken wij dagelijks aan een gezond rendement. Rendement draagt ​​bij aan het behalen van hun doelen. Asr Vermogensbeheer is onderdeel van ASR Nederland NV Voor meer informatie kunt u terecht op: www.asrvermogensbeheer.nl.

1 particulier schuldfonds 1: asrassetmanagement.com/fund-information

vrijwaring

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op dit persbericht voor ASR Nederland NV en alle ASR juridische voertuigen en bedrijven die actief zijn in Nederland (“ASR Nederland”). Lees deze disclaimer aandachtig door.

ASR Nederland heeft alle redelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van dit persbericht. Het is echter mogelijk dat de informatie in dit bericht onvolledig of onjuist is. De informatie in dit persbericht kan ook (mede) gebaseerd zijn op overtuigingen, veronderstellingen en verwachtingen van toekomstige prestaties, rekening houdend met informatie die beschikbaar was voor ASR Nederland op het moment dat dit document werd opgesteld. ASR Nederland waarschuwt dat de informatie bepaalde risico’s en onzekerheden kan inhouden, zoals nader aangegeven in de paragraaf Risicofactoren van recente openbare bekendmakingen door ASR Nederland, zodat de werkelijke resultaten van ASR Nederland kunnen verschillen van de informatie in dit document. ASR Nederland is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit dit persbericht indien de informatie in dit persbericht onjuist of onvolledig is.

classificatie: stagiaire

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *